Arbeta och tjäna pengar i utlandet

Du är inte den enda som går runt med tanken på att bo och arbeta i utlandet. Det är dock inte lika många som faktiskt får den tanken realiserad. Många tar inte det sista klivet för att de exempelvis inte vet var de kan söka information om allt det praktiska som krävs för ett uppehåll i utlandet. Förutom det kan det tyckas vara svårt att kombinera utlandsvistelsen med arbete och hur man tjänar pengar när man väl har lämnat landet.

För dig som är fast besluten att uppleva en annan arbetsmarknad än den svenska så finns det ändå hopp. Du har faktiskt fler möjligheter än vad du tror! Du kan förstås söka jobb direkt, men du kan också försöka bli utstationerad genom din befintliga arbetsplats.

Som studerande så kan du välja att arbeta i utlandet under sommarlovet. För dig som söker utbyte så kan det även finnas goda möjligheter till ett extrajobb. Det finns både betalda och icke-betalda arbeten, för några volontärarbeten kanske du inte tjänar pengar alls och måste istället betala för att jobba (det kan fortfarande vara värt all den erfarenhet du får). Det är självklart enklare att få ett jobb i utlandet ifall man redan befinner sig där. Annars gäller det att söka via jobbportaler eller helt enkelt googla efter jobb själv.

Det är inte bara så lätt som att hitta ett jobb och flytta utomlands dock, vi på SurveyBee har smalat ihop några saker du bör tänka på om du vill jobba utomlands.

Praktisk information för dig som vill jobba och tjäna pengar utomlands

Att arbeta i utlandet kräver massor av praktisk planläggning. Några av de saker som du bör vara extra uppmärksam på är vilken typ av resa du ska ut på. Detta beror bland annat på vilket land du vill arbeta i och hur länge. Utöver detta är det viktigt att undersöka kriterierna för inresa och uppehåll.

arbeta utomlands

Som svensk så kan du flytta och arbeta fritt i de andra nordiska länderna. Inom ESS (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inkluderar Norge, Island och Lichtenstein) kan du uppehålla dig tre månader utan uppehållstillstånd. Om du skulle vilja stanna i landet under en längre period så måste du ansöka om EU-registreringsbevis. I land utanför ESS kan det vara svårare att få arbets- eller uppehållstillstånd. Det beror på syftet med ditt uppehåll.

I samband med ansökningen om uppehållstillstånd ska du kunna visa dokumentation på att du har fast arbete i landet. För vissa länder kräver det att du ordnar ett visum. För vilka land detta gäller kan du läsa på Utrikesministeriets hemsida. Utöver detta ska du kunna visa dokument på dina yrkeskvalifikationer och erfarenheter. I det här sammanhanget är det extra viktigt att du har dokument på vad du faktiskt har lärt dig. Du måste också se över ifall ditt yrke är regulerat i landet du vill jobba i, därför är det bra att du har en beskrivelse av ditt yrke same godkännande från din utbildning.

Du har hela världen för dina fötter

Reglerna för varje land beror på ett flertal faktorer, såsom hur lång tid du planerar att stanna. Det är alltid viktigt att du håller dig uppdaterad med de lagar och förordningar som gäller i det land du vill jobba i då dessa ofta uppdateras regelbundet.

I de flesta fall kommer du inte ha något problem med att få uppehållstillstånd så länge som du har ett jobb i landet. Verksamheten du fått jobb inom måste dock ofta dokumentera att det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft inom det egna landets gränser, varför de måste söka utanför landets gränser.

Till sist ska det noteras att arbets- och uppehållstillstånd enbart utfärdas för begränsade perioder. Om du inte har nödvändig tillåtelse att uppehålla dig och arbeta i ett land kan du inte skaffa försäkring. Utöver detta riskerar du att bli utvisad ut ur landet. Vi rekommenderar dig därför starkt att ha alla praktiska formaliteter på plats.