Studenter sökes för läxhjälp hos Allakando

Sponsrat

Läxhjälpsföretaget Allakando växer så det knakar, då fler och fler familjer vill ha läxhjälp. Det handlar om allt från elever i grundskolans tidiga år till universitetsstudenter som efterfrågar hjälp med studierna.

Det råder en stor efterfrågan på läxhjälp just nu. Efterfrågan har emellertid varit stor i många år, Allakando har funnits sedan 2007 och har sedan dess expanderat mycket. Intresset för privatundervisning tog rejäl fart i samband med att RUT-avdraget breddades för att även omfatta läxhjälp, vilket var en reform som genomfördes av Alliansregeringen år 2013. Det innebar att det blev betydligt billigare att få undervisning av en privatlärare via ett läxhjälpsföretag, då man fick göra avdrag på skatten för den tjänsten. På så sätt kunde fler få möjligheten att anlita läxhjälp. Anledningen till att man väljer läxhjälp kan variera, för vissa handlar det om att man tycker att man får för lite tid i skolan, eller för lite hjälp i förhållande till vilka behov man har. För andra handlar det om att man uppskattar att plugga tillsammans med någon annan. För vissa andra är läxhjälpen ett sätt att ges möjlighet att nå ännu längre i sina studier, för att de anser att de inte blir tillräckligt motiverade och utmanade i skolan. För att använda ett slitet uttryck – det finns lika många skäl att välja studiehjälp som antalet personer som gör det.

Läxhjälp i skolans alla ämnen

Allakando har funnits i över 13 år. Verksamheten utgår alltjämt på att ge elever i grund- och gymnasieskolan samt på universitet, stöd med sina studier. Det vanligaste ämnet som elever vill ha hjälp med, inom ramen för Allakando läxhjälp, är matematik. Men även moderna språk, naturvetenskap och svenska är exempel på ämnen som många vill ha hjälp med. Allakando erbjuder dock undervisning i alla ämnen i de olika skolformerna. Allakando har ett så stort nätverk av lärare att de har möjlighet att matcha varje elevs behov av undervisning med en lärare med rätt kompetens, läs mer om Allakandos privatlärare här.

Läxhjälp över hela Sverige

Det finns många aktörer som sysslar med privatundervisning i Sveriges storstäder. Det kan av logistiska skäl vara praktiskt och enkelt att ha verksamhet i storstäder och tätorter – men Allakando menar att det är viktigt att kunna erbjuda läxhjälp i hela Sverige. Allakando rekryterar såväl lärare på landsbygd som i tätort och arbetar aktivt för att täcka upp stora geografiska områden. För elever som bor på ställen där det är mycket svårt att undervisa finns det istället en välutvecklad digital plattform där undervisningen kan bedrivas.

Välutbildade lärare

En av skälen till att Allakandos läxhjälp har blivit så pass framgångsrikt är att de rekryterar lärare som på djupet kan de ämnen de ska undervisa i och som är duktiga på att lära ut. Det måste vara en viktig förklaring till att 9 av 10 av Allakandos elever förbättrar sina betyg.

Läxhjälp inför nationella proven och högskoleprovet

Allakando erbjuder även undervisning inför de nationella proven i gymnasiet och undervisning inför högskoleprovet, som brukar vara mycket uppskattat.